Nitrogenfikserende

Nitrogenfikserende Planter Latinske navn Corylus

Lambert filbert' hassel frøplanter - Corylus avellana barrot 200 cm

 
Høyde 200 cm
80,00 NOK