Permakulturplanter.no

Design og anlegg

 
Priser:
Hagedesign timepris 450 kr. eks. mva. (minimum 8 timer)
Rådgivning timepris 300 kr. eks. mva. (minimum 2 timer)
Hageanlegg timepris 300 kr. eks. mva. (minimum 8 timer)

Hagedesign:
Vi har et generelt permakulturfokus, som betyr at design og fysisk etablering blir varig/fornybart. Det innebærer f.eks:
• flerårige nyttevekster
• hagen skal fungere og trives uten mye jordbearbeiding, energiforbruk arbeidskrevende behandling
• tilstrebet balanse med hensyn til skadedyr
• til en viss grad er selvgjødslende
• gunstige relasjoner mellom planter
• tilpasning til landskapsforhold
• at beplantningen øker biomangfoldet i området
• er mer robust mot klimaekstremer
• systemet er mer selvbærende med mindre avhengighet av stell fra mennesker, tilfører mennesker god ernæring
• et spennende utemiljø.

Hagedesign – dette får du:
Intervju hvor vi kommer fram til hva kunden vil med hagen. En screening av hagen og hvilke forhold som skal tas høyde for. Vi gir forslag til hvordan dette kan oppnås via permakulturprinsipper. De forslag kunden er mest interessert i, går vi videre med. Vi lager en digital tegning med vårt dataprogram, i 3D om ønskelig (dette krever ekstra timer). Deretter snakker vi med kunden om designet. Er kunden tilfreds, utarbeider vi en planteliste (sort, antal, pris), med korte beskrivelser av systemet og materialene som trengs. Ønsker kunden store endringer i designet, vil det kreve flere timer.

Planter:
Når vi vet hvilke planter som ønskes, kan vi produsere mange av plantene på en måte som gir rask og lønnsom planting samt hurtig start på veksten (ved hjelp av luftbeskjærende potter, optimal form på plantene i forhold til redskap). Videre skaffer de vanligste trærne fra norske produsenter, og importerer de mer uvanlige.

Etablering:
Vi vil gjerne følge prosjektet helt i mål. Vi er vant med gårdsarbeid og vet hvordan man tar effektivt fatt. Vi har hageanleggsmaskiner vi lett kan transportere inn i små hager: Rotorplog (kan lage renner og opphøyde bed), vertikalfreser (jevner og løsner jorden skånsomt), fliskutter (kutter opptil 8 cm tykke greiner), beitepusser (kutter opp småbuske og 1,7 m høyt gress uten problem) og mini-tilhenger som kan kjøres inn i små hager. Vi kan bringe mange forskjellige håndredskaper til ulike formål, og kan evt leie og kjøre mindre gravemaskiner.