Permakultur-bedrift

!Under utarbeidelse!

 
Vi ønsker å være en gjennomført bærekraftig bedrift - en permakulturbedrift.
 
Alt kan bli bedre – det jobber vi også for at permakulturplanter.no skal bli, år for år. Vi arbeider for at bedriften skal stå for nettolagring av karbon (dvs. binde opp mer karbon fra atmosfæren enn det vi slipper ut), bygge opp naturressurser og matjordas kvalitet, øke biomangfoldet, bygge opp kunnskap og ferdigheter og dele disse, m.m.
 
For å måle framgangen har vi beskrevet vår nåværende status og satt oss mål innenfor disse områdene:

Energi
Bank
Økonomi
Lokalsamfunn
Planter
Potter
Jord
Vann
Jorddekke
Frakt/transport
Ansatte
Profitt
Opplysning/deling av informasjon
Internasjonal solidaritet
Leverandører
Turisme
Klimapåvirkning
Motstandsdyktighet mot klimaekstremer
Helse
 
Målene blir offentliggjort når de er ferdig gjennomarbeidet.